Sikkerhedskodeks

Formalia

Jævnfør vedtægternes §3, stk.9, skal klubbens sikkerhedskodeks defineres af klubbens bestyrelse og kommunikeres ud inden en ny optagelsesperiode starter (dvs. inden 1.marts. i indeværende år). 

Klubbens sikkerhedskodeks kan kun opdateres én gang om året, dvs. i perioden efter Generalforsamlingen i pågældende år til udgangen af februar i samme år. 

Sikkerhedskodekset kan IKKE opdateres indenfor en igangværende medlemsperiode (dvs. fra 1. marts til 31. december).

Sikkerhedskodeks

Sikkerhedskodeks - sæsonen 2024/2025 
(gældende for perioden 1.Mar.2024 til 31.Dec.2024. Ingen opdatering ifht. forrige periode):

 1. Vi overholder Færdselsloven.
 2. Vi kører altid med hjelm
 3. Vores træneres henvisninger og kommandoer skal følges under træningen. Eventuel uenighed må drøftes efter endt træning, f.eks. ved træningsevalueringen, der typisk foregår i skolegården (eller på udvalgte stedet tæt på skolegården) ved træningens afslutning.
 4. Sikkerhed har altid førsteprioritet, dvs.:
  1. Vi holder godt til højre på vejen – særligt i sving og på bakker
  2. Ved defekt er vi godt ude i siden af vejen eller i rabatten – gælder også resten af gruppen
  3. Vi kører maksimalt 2 og 2 (der kan være situationer, hvor træneren er nødsaget til at køre frem i 3. geled).
  4. Når vi kører 2 og 2 er det lige efter hinanden - ikke på siden af forankørendes baghjul (velvidende, at dette ikke nødvendigvis er mest læ-givende).
  5. Vi signalerer med tegn, eller med kald når det er påkrævet. Tegn (og kald) skal gentages op/ned gennem rækken.
  6. Forreste og bageste rytter (eller rytterpar, hvis der køres 2-og-2) har pligt til at være særligt opmærksomme på omstændigheder, der kan påvirke gruppens sikkerhed. 
 5. Vi efterstræber at mindske road-rage ved:
  1. Ikke at være til unødig gene for andre trafikanter
  2. At vise vi tager hensyn (eks. ved at køre 1 og 1 selvom det måske ikke færdselslovsmæssigt er påkrævet, holde godt til højre, mv.)
  3. At anerkende andre trafikanters hensyn til os, med vink eller thumbs-up 
  4. Ikke at råbe eller give 'håndtegn' til dumme trafikanter.


Godkendt af bestyrelsen 29-Feb-2024.