Kommandoer og advarselssignaler

SOLRØD CYKLING – kommandoer og advarselssignaler

I Solrød Cykling har vi fokus på sikkerheden.

Vi cykler altid på EGET ansvar. Uagtet dette, skal vi altid passe på os selv og hinanden,  udvise respekt og hensyn til vore medtrafikanter, samt overholde og agere i henhold til færdselsloven.

For at sikre den bedst mulige afvikling af vores træningsture, er det derfor vigtigt, at vi – når det er påkrævet (se note 1) - bruger klare og tydelige kommandoer og advarselssignaler - og at alle ryttere i gruppen efterfølger anvisningerne.

Når det er påkrævet, kommer advarselssignaler typisk fra de forreste eller bagerste i gruppen, og de  skal gentages af de andre ryttere ned/op gennem rækken, så alle ryttere hører beskeden (det er svært for bageste mand/kvinde at høre, hvad forreste mand/kvinde råber, så husk, det er vigtigt at gentage kommandoer/advarselssignaler/klap/peg hele vejen op/ned gennem rækken). Forreste rytter kan evt. markere med et vink, at kommandoen bagfra ER hørt.

Advarselssignaler skal afgives, NÅR det er påkrævet (jf. note). De afgives mundtligt og også gerne visuelt, hvis muligt. Der skal med andre ord råbes og markeres samtidig, så alle har muligheden for at høre og/eller se signalet.

1): 'Når det er påkrævet' henfører til, at vi grundlæggende forsøger at råbe så lidt som muligt. Dog må der hellere komme et råb for meget end et for lidt. Hensigten er i stedet at markere med et højt klap på enden (ens egen forstås), at der er noget, der kræver opmærksomhed, gerne fulgt op med retningsanvisning ved at pege hhv. til højre eller venstre. Disse 'klap og peg' skal naturligvis gentages ned gennem rækken. 


Sådan kører vi i trafikken

Den generelle holdning hos trænere og kaptajner (underbygget af Sikkerhedskodekset) er:

1.  Vi kører som udgangspunkt '2 og 2' eller '1 og 1' (ikke '3 og 3' eller '4 og 4' - med mindre det specifikt trænes i forbindelse med eks. viftekørsel OG det kan foregå i overensstemmelse med Færdselsloven).

2.  Vi kører '2 og 2' eller '1 og 1' efter hinanden – og ikke med forhjulet på siden af forankørendes baghjul. Vi er klar over, at der derved potentielt opnåes mindre læ. Men hvis en rytter ved '2 og 2', 'paradekørsel' eller 'rulleskift' lægger sig i 'smørhullet' mellem de to forankørende (altså på siden af forankørende og ikke bagved forankørende), så skubbes makkeren længere ud på vejbanen, eller ryttere på vej op bagfra for at tage næste føring ifbm. rulleskift skubbes længere ud. Dels fylder vi mere på vejen, dels øges risikoen for styrt ved udsving eller man 'rider' på forankørendes hjul - så kør lige bagved forankørende og ikke på siden af forankørendes baghjul.

3.  Vi holder altid godt til højre på vejen – men især på bakker og i sving.

4.  Vi går godt ind til siden eller helt ud i rabatten i forbindelse med defekt – det gælder både de ryttere, der afhjælper defekten, men også de ryttere der blot venter (det er muligt man står i egen bane, men det skaber unødig usikkerhed og utryghed hos vore  medtrafikanter, hvis vi fylder mere af vejen end nødvendigt, så kom godt ind til siden).

5. Vi sidder IKKE på overrøret - for derigennem at skabe en bedre aerodynamisk position - det er for farligt for rytteren og for gruppen.

6.  Er der behov for en forklaring eller en reminder til hele gruppen (det kan være en anvisning om sikker kørsel, forklaring af interval start/slut, opdeling af gruppen, etc), så gøres dette optimalt set på en parkeringsplads, i en indkørsel eller et lignende sted, hvor vi er til mindst mulig gene for de andre trafikanter, og til bedst mulig sikkerhed for gruppen.

7.  Vi råber advarselssignaler når det er påkrævet, men forsøger grundlæggende at råbe så lidt som muligt, og i stedet at markere med et højt klap på enden (ens egen forstås), at der er noget, der kræver opmærksomhed, gerne fulgt op med retningsanvisning ved at pege hhv. til højre eller venstre. Disse 'klap og peg' skal naturligvis gentages ned gennem rækken.

8.  Vi råber IKKE ”FRI”, da det ikke er en advarsel. Er der ikke frit, kan et advarselssignal som ”Se op”, "Stopper" eller ”Forfra” istedet komme på tale.

9.  HVIS vi råber kommandoer eller advarselssignalere, er det for at have fokus på  sikkerhed - ikke for at genere - så hellere et råb for meget end et for lidt (omend med punkt 6 in mente).

10.  Vi 'ruller af' på den sidste del af turen.

11.  Inden vi når tilbage i skolegården, stoppes gerne  kortvarigt i gruppen for at evaluere dagens tur. Et godt sted er trekanten i Jersie, for enden af Tykmosevej, ved Kirken i Solrød eller lignende. 

Advarselssignaler

De vigtigste advarselssignaler i Solrød Cycling, som advarer gruppen om, at der kan være fare på færde er:

FORFRA
Betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj FORFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen mod højre. Signalet skal gentages ned igennem gruppen. Kan kombineres med ”1 og 1”, hvis vejen er smal og der skal køres på én række (se under kommandoer).

Er der imidlertid to vejbaner og fint med plads til alle parter, er der ikke som udgangspunkt grund til at råbe eller markere, med mindre situationen vurderes anderledes – igen, der råbes, hvis det er påkrævet.

BAGFRA
Betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj BAGFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen mod højre. Signalet skal gentages op igennem gruppen. Kan kombineres med ”1 og 1”, hvis vejen er smal og der skal køres på én række (se under kommandoer).

SE OP
Betyder, at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra, der kan være til fare for rytterne. Det kan være en indsnævring af vejen, en helle, en fodgænger, en cyklende, en holdende bil, en løs hund, etc. Der råbes f.eks. ”SE OP – HØJRE”. Samtidig kan der markeres med et klap på højre balle og derefter vise med højre hånd, at gruppen skal trække lidt ud. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

HUL
Betyder, at der er et hul i vejen. Der råbes ”HUL” (evt. ”HUL HØJRE”) og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side hvor hullet er. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

 ”GRUS
Betyder, at der ligger grus på vejen. Der råbes ”GRUS”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger grus. Der foretages en fejende ('bob bob') bevægelse med hånden. Signalet skal gentages ned igennem gruppen. 

STEN
Betyder, at der ligger sten på vejen. Der råbes ”STEN”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger sten. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

STOPPER
Skal der standses helt råbes ”STOPPER” - samtidig markeres med en hånd i vejret (hvis muligt), og alle standser helt op.

 ”HEST
Det betyder, at der er hest med rytter i samme side af vejen som os, hvorfor farten skal sættes ned, der skal forsigtigt ringes med klokken - i god tid - og det skal ses/bekræftes, at hesten har vendt hovedet bagud – altså at dén har set os (og ikke kun at rytteren på hesten har set os), således at begge parter ved vi kommer, og vi undgår panik og forskrækkelse hos hest og rytter. Endvidere skal der trædes rundt, således at baghjulet ikke 'klikker'/kører frihjul, idet denne 'klikken' kan forskække hesten (efter sigende kan hesten opfatte det som en bisværm).


OBS!!!    Beslutning fra Trænerstaben:

Der skal IKKE råbes ”FRI”.

Årsagen hertil er, at ”FRI” IKKE er et advarselssignal. Det skal ikke advares om, at der er frit, hvorfor det heller ikke skal råbes. Endvidere kan et ”FRI” give falsk tryghed. Det er til enhver tid, den enkelte rytters ansvar, at sikre sig, at der er fri passage. Vi cykler på eget ansvar, og man skal ALTID kigge godt efter selv.

Skal gruppen krydse en vej eller svinge, og der ingen biler, hunde, heste, cyklende, gående eller andet, der kan være til fare for gruppen, cykler man videre uden råb.

Den modsatte situation – altså at der kommer en bil, en hund, en hest, mv. - ville påkræve et advarselssignal i form at et ”SE OP”, ”STOPPER” eller lignende.

Husk:
Advarselssignaler skal kun råbes, hvis et klap på enden og et peg ikke kan gøre det.

 ------------------------------

 Tips & Tricks

Stående
Når man rejser sig op fra siddende til stående, sker der typisk det, at cyklen ryger 10-15 cm bagud. Hvis der ikke enten er advaret om, at man rejser sig, eller at man lige kortvarrigt sætter farten op, eller har trukket ud, kan dette medføre, at de bagved kørende ryttere kommer 'op at ride på hinandens hjul' og risikoen for styrt øges betragteligt. Vær derfor påpasselig, når der skiftes fra siddende til stående.

Opbremsninger
Brems forsigtigt/gradvist (hvis det er muligt), så bagvedkørende ryttere kan nå at reagere på opbremsningen, og giv besked.

Efter sving.
Der er en tilbøjelighed til, at de forreste ryttere accelerere for kraftigt efter et sving. Accelerationen er selvfølgelig for igen at få gruppen hurtigt op i samme fart som før svinget, men er acceleration for kraftig sættes de bageste ryttere, som så skal bruge ekstra kræfter på at komme op til gruppen igen.

Det er således en fin balance for de forreste ryttere at finde den rigtige acceleration/fart lige efter et sving.

Acceleration.
Accelerer langsomt/gradvist så bagvedkørende kan følge med op i fart. Accelereres for hurtigt opstår der hulle, og bagvedliggende ryttere får ikke gavn af læ-effekten. Dette gælder også ved rulleskift, hvor der nemt opstår huller.

I sving.
Er der gode oversigtsforhold i forbindelse med svingningen (og er svingningen ikke for skarp) kan der med fordel trædes igennem svinget. Det giver et bedre flow gennem svinget og udgangsfarten er højere (= der skal bruges færre kræfter på igen at komme op i tempoet fra før svinget).

Hold til højre, hold til højre, hold til højre. Især i sving og på bakker.

Husk - vi kører ud sammen, og vi kører hjem sammen.

Kommandoer

Kommandoer fortæller gruppen, at den skal ændre adfærd, eksempelvis

”1 og 1” 
Alle ryttere kører ind på én række. Kommandoen kommer typisk fra træneren/kaptajnen eller fra bageste rytter (se yderligere længere nede).

VENSTRE
Betyder, at gruppen skal dreje til VENSTRE. Signalet kan udbygges med ”VENSTRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor gruppen skal dreje.

HØJRE
Betyder, at gruppen skal dreje til HØJRE. Signalet kan udbygges med ”HØJRE – I NÆSTE KRYDS”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.

2 NED
Hvis farten i gruppen er for høj, kan der f.eks. råbes ”2 NED”. Det betyder, at farten i gruppen skal sættes ned med ca. 2 km/t, fra f.eks. 27 km/t til 25 km/t. Farten skal nedsættes stille og roligt. De forreste fortsætter med at cykle, med træder lidt langsommere, så farten gradvis sænkes. Ingen pludselige opbremsninger!

3 OP
Hvis farten i gruppen skal sættes lidt op, kan der f.eks. råbes ”3 OP”. Det betyder, at de forreste i gruppen stille og roligt skal sætte farten op fra f.eks. 24 km/t til 27 km/t. Ingen pludselige accelerationer.

OPSAMLING
Hvis der er spredning i gruppen – typisk efter en spurt eller på toppen af en bakke – er der opsamling. Det betyder umiddelbart, at de forreste vender rundt og køre ned til bageste rytter og 'samler op', så alle slutteligt kommer sammen op på toppen eller samles i byen.

Alternativt - hvis afstanden mellem forreste og bageste rytter ikke er så stor – kan tempoet blot sættes ned i gruppen, således, at de bagerste ryttere kan komme op til gruppen. Når tempoet skal sættes ned, skal dette ske forsigtigt - ingen pludselige opbremsninger.
Der kan også råbes ”OPSAMLING PÅ TOPPEN”, hvilket betyder, at alle standser/ruller meget langsomt efter toppen af bakken (pas på ikke at være til gene for andre trafikanter = træk godt ind til siden og vent på de sidste (obs: det er generelt en dårlig idé at standse på toppen af en bakke, idet andre trafikanter tvinges længere ud på kørebanen i en situation, hvor der typisk er dårlige oversigtsforhold).

Instruktøren/Kaptajnen siger til, når holdet skal starte igen.

KØR
Når gruppen efter en bakkespurt eller opsamling er samlet igen, råbes der ‘KØR’, så rytterne i front er klar over, at tempoet igen kan sættes gradvist op.

1 og 1
Hvis der kommer et stort køretøj forfra eller bagfra, eller vejen er så smal, at vi ikke må/kan køre paradekørsel, rulleskifte eller to og to, skal der råbes ”1 og 1”. Det betyder, at gruppen som en lynlås skal flette sammen til én lang række. Dvs. forreste del af gruppen skal sætte farten op - inderste rytter trækker frem, yderste ind bagved inderste, 2. inderste rytter trækker frem, 2. yderste ind bagved, og så fremdeles (som en lynlås). Bageste del kan holde farten eller slække en smule, men stadig således, at de yderste skal ind bag de inderste (som en lynlås). Referer til Kør rigtigt i feltet.

Husk: Alle i gruppen har et ansvar for, at signalet kommer ned gennem gruppen, så den bageste rytter får samme signal som rytter 2 og 3.


Det er tilladt og accepteret at påpege fejl/uhensigtsmæssigheder.

Det er alle ryttere tilladt at gøre andre (særligt de mere uerfarne) ryttere opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssigheder der kan forhindres/gøres anderledes, men gør det venligt og diplomatisk. Man kan sagtens - på en pæn måde - fortælle, at f.eks. den sidste nedbremsning var for hård, eller at vedkommende accelerer for kraftigt i sine føringer eller at vedkommende skal trække lidt hurtigere ind når der komme biler (eller trække ind i det hele taget) eller lade være med at ligge i både 3. og 4. geled, hvor der er trafik.

Hvis ikke fejl og uhensigtsmæssigheder påpeges og rettes, kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for alle i gruppen.